Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA NA ROK 2020/2021


Przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie z dnia 17. 02. 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17. 04. 2020 r. przyjęła wszystkich kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok 2020/2021, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia. Lista kandydatów zakwalifikowanych jest wywieszona w budynku szkoły.

Rekrutacja do klasy I na rok 2020/2021

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

Termin składania od 20. 03. 2020 r. do 09. 04. 2020 r. do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

– wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły):

https://spsarnow.pl/wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-2020-1/

https://spsarnow.pl/oswiadczenia-do-wniosku/

Dzieci z obwodu szkoły, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zostają przyjęte „z urzędu” na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w oddziale w roku 2020/2021. Dzieci spoza obwodu szkoły, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych – składają ponownie wniosek.

Termin pobierania i składania dokumentów od 18. 02. 2020 r. do 31. 03. 2020 r do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.

https://spsarnow.pl/komunikat-dyrektora-szkoly-o-liczbie-wolnych-miejsc-w-oddziale-2-2/

https://spsarnow.pl/komunikat-do-oddzialow-z-terminami-2/

https://spsarnow.pl/regulamin-rekrutacji-do-oddzialu-przedszkolnego-1/

https://spsarnow.pl/regulamin-pracy-komisji-rekrutacyjnej/


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do klasy I:

Termin pobierania i składania dokumentów od 19. 03. 2018 r. do 16. 04. 2018 r.  do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.

Wniosek do kl. I spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka do kl. I  zamieszkałego w obwodzie szkoły (dotyczy dzieci z oddziału przedszkolnego 0A zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Komunikat dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w kl. I

Komunikat dyrektora szkoły w Sarnowie z terminami do kl. I

Regulamin rekrutacji do klasy I na rok 2018_2019


Do oddziałów przedszkolnych:

Termin pobierania i składania dokumentów od 05. 03. 2018 r. do 19. 03. 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do oddziału 2018 docx (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły)

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2018  Dzieci z obwodu szkoły, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zostają przyjęte  „z urzędu” na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w oddziale w roku 2018/2019.

Komunikat dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w oddziale

Komunikat dyrektora szkoły w Sarnowie

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego