Rekrutacja do szkoły

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do klasy I:

Termin pobierania i składania dokumentów od 19. 03. 2018 r. do 16. 04. 2018 r.  do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.

Wniosek do kl. I spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka do kl. I  zamieszkałego w obwodzie szkoły (dotyczy dzieci z oddziału przedszkolnego 0A zamieszkałych w obwodzie szkoły)

 

Komunikat dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w kl. I

Komunikat dyrektora szkoły w Sarnowie z terminami do kl. I

Regulamin rekrutacji do klasy I na rok 2018_2019

 

Do oddziałów przedszkolnych:

Termin pobierania i składania dokumentów od 05. 03. 2018 r. do 19. 03. 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do oddziału 2018 docx (dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu i spoza obwodu szkoły)

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2018  Dzieci z obwodu szkoły, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zostają przyjęte  „z urzędu” na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w oddziale w roku 2018/2019.

 

Komunikat dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w oddziale

Komunikat dyrektora szkoły w Sarnowie

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego