Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Do klasy I:

Termin pobierania i składania dokumentów od 25. 03. 2019 r. do 12. 04. 2019 r.  do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły

Wniosek-do-kl.-I-spoza-obwodu-szkoły

Dzieci z oddziału przedszkolnego 0A zamieszkałe w obwodzie szkoły zostają przyjęte „z urzędu” na podstawie zgłoszenia dziecka do kl. I

Komunikat-do-kl.-I-z-terminami.docx

Komunikat-dyrektora-szkoły-o-liczbie-wolnych-miejsc-w-kl.-I.

Regulamin-rekrutacji-do-klasy-I-na-rok-2019_2020.

  

Do oddziałów przedszkolnych:

Termin pobierania i składania dokumentów od 15. 03. 2019 r. do 03. 04. 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie szkoły.

Wniosek-o-przyjęcie-do-oddziału-2019.doc (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły i nieuczęszczających jeszcze do oddziałów z obwodu)

Dzieci z obwodu szkoły, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zostają przyjęte  „z urzędu” na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu nauki w oddziale w roku 2018/2019.

Komunikat-dyrektora-szkoły-o-liczbie-wolnych-miejsc-w-oddziale.doc

Komunikat-do-oddziałów-z-terminami.docx

Regulamin-rekrutacji-do-oddziału-przedszkolnego.doc