O poziom wyżej

„O poziom wyżej – Gmina Stanin stawia na edukację!” nr RPLU .12.02.00-06-0112/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku w Gminie Stanin (województwo lubelskie).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz poprawa warunków dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jeleńcu, Szkole Podstawowej w Sarnowie, Szkole Podstawowej w Zastawiu, Szkole Podstawowej im. St. Grafika w Zagoździu, Publicznym Gimnazjum w Zagoździu w Gminie Stanin poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 308 uczniów, w tym 166 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 80 nauczycieli, w tym 70 nauczycielek  oraz doposażenie ww. szkół do 31.12.2018.

Do pobrania:  Regulamin Projektu – Gmina Stanin