„TRZYMAJ FORMĘ”

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Otrzymaliśmy nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Dla uczniów zorganizowano dodatkowe zajęcia sportowe oraz przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego odżywiania. Pani pielęgniarka szkolna przy użyciu specjalistycznej wagi dokonała analizy BMI naszych uczniów. Dzięki temu sprawdziła, czy masa ciała jest prawidłowa.  Program będzie trwał do końca roku 2020.