Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. W ramach programu nasza szkoła, kolejny raz, wnioskowała o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej – Priorytet 3. Uzyskaliśmy wsparcie na zakup nowych pozycji książkowych na kwotę 5 tyś. zł. Od października 2019 r. uczniowie mogą już czytać nowozakupione książki.