Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

Od października 2019 r. przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”. Szkolnym koordynatorem projektu jest Katarzyna Filip. Przedszkolaki wraz z wychowawcami będą czytać wybrane utwory (baśnie i bajki), rozmawiać na temat ich treści oraz realizować różne zadania – aktywności np. plastyczne, teatralne, sportowe, związane z omawianym tekstem. Do tematów, które będą poruszać w danym miesiącu należą między innymi takie zagadnienia jak: „Szanuję drugiego człowieka”, „Kto to jest Przyjaciel?”, „Czy inny znaczy gorszy?”, „Jesteśmy razem, pomagamy sobie – różne rodzaje niepełnosprawności”, „Czy warto kłamać?”, „Strach ma wielkie oczy”, „Chciwość nie popłaca”, „Obcy – nieznajomy”.

„Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni. Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami…”, – zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze kryła się fascynująca opowieść. Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać
i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi.

Organizator Projektu Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Zielińska – Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, Ludmiła Fabiszewska – Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Cele ogólne

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób
z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe

  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się uczestniczyć w życiu grupy.

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 – maj 2020.