Nauczyciele

Dyrektor szkoły – mgr Karol Kłos

Sekretariat – mgr Katarzyna Kopeć

2019/2020

Oddział przedszkolny grupa 0A – mgr Katarzyna Filip

Oddział przedszkolny grupa 0B – lic. Katarzyna Król

Oddział przedszkolny grupa 0C – mgr Olga Sosnowska

Oddział przedszkolny (grupa powyżej 5 godzin dziennie) – lic. Katarzyna Król, mgr Michalak Jadwiga, mgr Olga Sosnowska, mgr Małgorzata Celoch

Edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III – mgr Małgorzata Celoch, mgr Jadwiga Michalak, mgr Danuta Michalczuk

J. polski – mgr Monika Siurek/mgr Monika Piotrowska

J. angielski – mgr Marta Kruk, mgr Katarzyna Walo

J. rosyjski / Muzyka/Edukacja muzyczna – mgr Hanna Jamborska

Biologia/Przyroda – mgr Karol Kłos

Matematyka – mgr Teresa Kłos

Informatyka – mgr Iwona Kisiel

Historia/Plastyka/Wiedza o społeczeństwie– mgr Zofia Franczuk

Technika – mgr Maciej Przeździak

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Hanna Dźwigała

Wychowanie-fizyczne – mgr Elżbieta Macioszek, mgr Maciej Przeździak

Religia – mgr Grażyna Mućka

Geografia – mgr Marcin Siemionek

Chemia/Fizyka – mgr Monika Siemionek

Doradztwo zawodowe – mgr Małgorzata Lendzion

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Joanna Smyk

Edukacja przez Szachy w Szkole – mgr Katarzyna Filip

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Małgorzata Celoch/ mgr Katarzyna Filip

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne – mgr  Monika Piotrowska/ mgr Agnieszka Ogrodnik/mgr Małgorzata Goławska

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Ogrodnik/ mgr Elżbieta Macioszek

Zajęcia z psychologiem – mgr Paulina Osińska

Biblioteka szkolna – mgr Hanna Jamborska/mgr Monika Piotrowska/mgr Grażyna Mućka

Opieka nad uczniami dowożonymi (świetlica) – mgr Zofia Franczuk, mgr Hanna Jamborska, mgr Elżbieta Macioszek, mgr Maciej Przeździak, mgr Hanna Dźwigała, mgr Iwona Kisiel

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – mgr Elżbieta Macioszek

Zaj. rozwijające umiejętności z j. angielskiego – mgr Marta Kruk

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze – mgr Michalak Jadwiga/mgr Małgorzata Celoch/mgr Danuta Michalczuk/mgr Monika Siurek/ mgr Teresa Kłos

Zaj. przygotowujące do sprawdzianu kl. VIII – mgr Monika Siurek/mgr Teresa Kłos

Koło przyrodnicze – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – mgr Karol Kłos

Nauczyciele wspomagający(współorganizujący kształcenie specjalne) – mgr Agnieszka Ogrodnik/mgr Małgorzata Goławska

2018/2019

Oddział przedszkolny grupa A – mgr Katarzyna Filip

Oddział przedszkolny grupa B – mgr Ewelina Dzido

Oddział przedszkolny grupa C – mgr Anna Król

Oddział przedszkolny (grupa powyżej 5 godzin dziennie) – mgr Ewelina Dzido, mgr Michalak Jadwiga, mgr Celoch Małgorzata, mgr Anna Król

Edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III – mgr Anna Bartoń, mgr Małgorzata Celoch, mgr Jadwiga Michalak

J. polski – mgr Monika Siurek/mgr Monika Piotrowska

J. angielski – mgr Wioletta Romanowska, mgr Katarzyna Walo

J. rosyjski / Muzyka – mgr Hanna Jamborska

Przyroda / Biologia – mgr Karol Kłos

Matematyka – mgr Teresa Kłos

Informatyka/Zajęcia komputerowe – mgr Teresa Kłos/ Iwona Bednarczyk

Historia/Historia i społeczeństwo/Plastyka/Wiedza o społeczeństwie– mgr Zofia Franczuk

Technika/Zajęcia techniczne – mgr Maciej Przeździak

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Hanna Dźwigała

Wychowanie-fizyczne – mgr Elżbieta Macioszek, mgr Maciej Przeździak

Religia – mgr Grażyna Mućka

Geografia – mgr Marcin Siemionek

Chemia/Fizyka – mgr Monika Siemionek

Doradztwo zawodowe – mgr Małgorzata Lendzion

Edukacja dla bezpieczeństwa – dr Piotr Michalak

Edukacja przez Szachy w Szkole – mgr Anna Bartoń

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Małgorzata Celoch / mgr Katarzyna Filip

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne – mgr  Monika Piotrowska

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Ogrodnik/ mgr Elżbieta Macioszek

Zajęcia z psychologiem – mgr Paulina Osińska

Biblioteka szkolna – mgr Hanna Jamborska, mgr Grażyna Mućka

Opieka nad uczniami dowożonymi (świetlica) – mgr Zofia Franczuk, mgr Hanna Jamborska, mgr Elżbieta Macioszek, mgr Iwona bednarczyk

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – mgr Elżbieta Macioszek

Zaj. rozwijające umiejętności z j. angielskiego – mgr Wioletta Romanowska

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze –mgr. Michalak Jadwiga/mgr Anna Bartoń/mgr Małgorzata Celoch/mgr Monika Siurek/ mgr Teresa Kłos

Zaj. przygotowujące do sprawdzianu kl. VIII – mgr Monika Siurek/mgr Teresa Kłos