Nauczyciele

Dyrektor szkoły – mgr Karol Kłos

Sekretariat – mgr Katarzyna Kopeć

Oddział przedszkolny grupa A – mgr Katarzyna Filip

Oddział przedszkolny grupa B – mgr Olga Sosnowska

Oddział przedszkolny grupa C – mgr Ewelina Dzido

Oddział przedszkolny (grupa powyżej 5 godzin dziennie) – mgr Ewelina Dzido, mgr Michalak Jadwiga, mgr Celoch Małgorzata, mgr Olga Sosnowska

Edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III – mgr Agnieszka Ogrodnik, mgr Małgorzata Celoch, mgr Jadwiga Michalak

J. polski – mgr Monika Siurek/mgr Monika Piotrowska

J. angielski – mgr Wioletta Romanowska, mgr Katarzyna Walo

J. rosyjski / Muzyka – mgr Hanna Jamborska

Przyroda / Biologia – mgr Karol Kłos

Matematyka – mgr Teresa Kłos

Informatyka/Zajęcia komputerowe – mgr Teresa Kłos/ Iwona Kisiel

Historia/Historia i społeczeństwo/Plastyka/Wiedza o społeczeństwie – mgr Zofia Franczuk

Technika/Zajęcia techniczne – mgr Maciej Przeździak

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Hanna Dźwigała

Wychowanie-fizyczne – mgr Elżbieta Macioszek, mgr Maciej Przeździak

Religia – mgr Grażyna Mućka

Geografia – mgr Marcin Siemionek

Chemia/Fizyka – mgr Monika Siemionek

Doradztwo zawodowe – mgr Małgorzata Lendzion

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Joanna Smyk

Edukacja przez Szachy w Szkole – mgr Katarzyna Filip

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Małgorzata Celoch / mgr Katarzyna Filip

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne – mgr  Monika Piotrowska

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Ogrodnik/ mgr Elżbieta Macioszek

Zajęcia z psychologiem – mgr Paulina Osińska

Biblioteka szkolna – mgr Hanna Jamborska, mgr Grażyna Mućka

Opieka nad uczniami dowożonymi (świetlica) – mgr Zofia Franczuk, mgr Hanna Jamborska, mgr Elżbieta Macioszek, mgr Iwona Kisiel, mgr Paulina Osińska

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – mgr Elżbieta Macioszek

Zaj. rozwijające umiejętności z j. angielskiego – mgr Wioletta Romanowska

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze – mgr Michalak Jadwiga/mgr Agnieszka Ogrodnik/mgr Małgorzata Celoch/mgr Monika Siurek/ mgr Teresa Kłos

Zaj. przygotowujące do sprawdzianu kl. VIII – mgr Monika Siurek/mgr Teresa Kłos

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne – lic. Faustyna Zalewska