„AKTYWNA TABLICA”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w listopadzie 2019 r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu – tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego – na kwotę 14 000,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Stanin wkładu własnego finansowego w łącznej kwocie: 3 500,00 zł. Monitory zostały już zamontowane w klasach i służą uczniom i nauczycielom, by wpłynąć na szybszą i efektywniejszą naukę dzieci i młodzieży.